BHM Otelcilik’ten turizmde kadını güçlendirecek imza

BHM Otelcilik, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensiplerini imzaladı.


BHM, sektörde ve toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini teşvik etme taahhüdünün bir parçası olarak Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (Women Empowerment Principles – WEPs) imzaladı. Bu imzayla BHM, sektörde 50 yılı aşan bilgi, birikim ve tecrübesiyle sürdürdüğü adil, güvenli ve eşit fırsatlara sahip bir iş yeri kültürü oluşturma hedefi ile Kadının Güçlenmesi Prensiplerini uygulayacağını taahhüt etti.

BHM Yönetim Kurulu’nun onayladığı Kadının Güçlenmesi Prensipleri WEPs çerçevesinde 1.Cinsiyet eşitliğinde tepe yönetim seviyesinde liderlik etme, cinsiyet ayırımcılığı yapmadan kadın ve erkek çalışanlara adil ve saygılı davranma, çalışanların iş sağlığı, huzuru ve güvenliğini gözetme, çalışanların eğitim, öğretim ve kariyer gelişimlerine destek olma, kadınları güçlü kılacak kurumsal gelişim, tedarik zinciri ve pazarlama uygulamalarını gözetme, toplumsal inisiyatiflerle fırsat eşitliğini teşvik etme ve savunma, cinsiyet eşitliği alanındaki ilerlemeyi düzenli ölçme ve raporlama taahhütlerini içeriyor.

Haydar Barut: “Kadınların önemli rolünün farkındayız”

WEPs prensipleri kapsamında düşüncelerini paylaşan BHM Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, “Başarımızda, tüm çalışma arkadaşlarımız için adil, güvenli ve eşit fırsatlara sahip bir çalışma ortamı sağlamış olmamızın etkin olduğuna inanıyoruz. Kadını Güçlendirme Prensiplerinin imzacısı olarak, kadınların önemli rolünün farkındayız. Bu prensiplere olan taahhüdümüz, şirketimizin geleceğini şekillendirmek ve toplumumuza katma değer oluşturmak için taşıdığımız bir sorumluluktur. 2023-25 İnsan Kıymetleri Stratejik Planımız bu taahhüdü yansıtıyor.” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, WEPs imzacısı BHM için, “BHM’yi WEPs yolculuğunda ilk adımı attığı için kutluyoruz. BHM’yi iş yerinde, sektörde ve toplumda cinsiyet uçurumlarının kapatılmasında ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ilerletilmesinde kilit bir ortak olarak görüyoruz.” sözleriyle WEPs prensipleri kapsamında BHM’nin rolünün önemini vurguladı.

“Kadınlar yeterince temsil edilmiyor”

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İcra Direktörü Sanda Okiambo ise BHM’ye teşekkürlerini şu ifadelerle sundu: “Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) on yılı aşkın bir süredir şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini hızlandırmasına ve kadınların iş yerinde, sektörde ve toplumda güçlendirilmesini ilerletmesine yardımcı olmaktadır. Kadınların dünya nüfusunun yarısını temsil ettiği ancak iş dünyasında yeterince temsil edilmediği düşünüldüğünde, WEPs kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesinin önündeki engelleri yıkmak için gerekli yol haritasını sunmaktadır. Büyüyen bu topluluğa BHM için hoş geldiniz diyor ve WEPs’i sürdürülebilirliğe giden yolda bir rehber olarak kullandığınız, kadınların ve kız çocuklarının geliştiği, daha eşitlikçi bir dünyaya giden yolu yönlendirdiğiniz ve şekillendirdiğiniz için teşekkür ediyorum.”

BHM Grup İnsan Kıymetleri Direktörü İbrahim Hakan Yılmaz ise, “BHM olarak iş yerinde tüm çalışanlarımıza adil, güvenli, insan onuruna yaraşır ve eşit fırsatlar sunan bir çalışma ortamı sunmayı arzu ediyoruz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini taahhüt ederek Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin iş hayatında sadece bir hedef değil, bir norm olduğu bir gelecek hayal ediyoruz” sözleriyle WEPs prensiplerinin BHM için değerini vurguladı.

#BHMOtelcilik #BirleşmişMilletlerToplumsalCinsiyetEşitliğiveKadınınGüçlenmesiBirimi #BirleşmişMilletlerKüreselİlkelerSözleşmesi #KadınınGüçlenmesiPrensipleri #turizmdekadın #iştekadın #kadın #turizm

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir