“Göl yoksa Burdur da yok”

Vaıllant Türkiye, Doğa Derneği tarafından yürütülen Burdur Gölü’nü kurtarma projesine destek veriyor.

Vaillant Türkiye,  Doğa Derneği’nin 2007 yılından bu yana yürüttüğü Burdur Gölü projesine destek veriyor. Burdur Gölü’nde yapılan çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması ve Vaillant’ın desteğinin anonsu amacıyla 19 Eylül tarihinde Burdur’da bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda bir sunum yapan Doğa Derneği Burdur Gölü Projesi Koordinatörü Ayşe Sargın, gölde yaşanan çekilmenin boyutu, sebepleri ve ortaya çıkartıcağı sonuçlar konusunda katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz da, Doğa Derneği’nin özel şirketlerle iş birliği yapma konusunda çok titiz davrandığını, Vaillant Türkiye’yle birlikte hareket etme kararını vermeden önce pek çok toplantılar ve araştırmalar yaptıklarını belirtti. Yılmaz ayrıca; “Vaillant’ın çalışmalarını yakından inceledikten sonra bu proje için doğru bir firma olduğuna karar verdik. Onların desteği ile projemizin etkinlik alanı daha da genişledi. Karşılıklı güven, inanç ve işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğimize inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşma yapan Vaillant Türkiye Genel Müdürü Levent Taşkın, “Vaillant Türkiye önemli bir doğa kuruluşuna destek veriyor. Türkiye’de 20. yılını kutlayan Vaillant için bu proje doğayı korumaya yönelik bir sürdürülebilirlik ilkesidir. Vaillant tüketicilerine sunduğu yüksek teknolojili ürünlerle rakiplerinden ayrışmaktadır. Küresel ısınma, fosil yakıtlardaki hızlı tükenme ve ekolojik sorunların gün geçtikçe artan bir oranda insan yaşamına olumsuz etkilerinin gözlemlenmesi devletler, özel şirketler, sivil toplum kuruluşları ve bireysel açıdan herkesin gündemini yoğun olarak meşgul ediyor. Markaların liderliği; toplumda yaptığı veya katkıda bulunduğu değer ve her alanda farkı ile toplumun saygısını kazanması ile mümkündür.

Vaillant Burdur Gölü projesi ile sürdürülebilirlik ile yaptığı çalışmalara yeni bir halka daha ekleyerek toplumsal sorumluluğa önem veren firma olarak sektöründe önderlik yapmaya devam etmektedir.” dedi. Taşkın ayrıca Burdur Gölü Projesi’nin Türkiye’deki diğer tüm göller için çözüm sağlayacak ve Türkiye’ye değer katacak önemli bir proje olduğunu Vaillant Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarında “Doğa Derneği” ile başarılı bir projede yer almaktan onur duyduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca Doğa Derneği aracılığıyla, Doç. Dr. Erhan Akça tarafından “Burdur Gölü Kapalı Havzası için Yeni Tarımsal Ürün Deseni Önerisi” raporu da kamuoyu ile paylaşıldı. Rapor; Burdur Gölü’ndeki kurumayı durdurmaya yönelik olarak göl havzasındaki tarımsal faaliyetlerde yanlış ve aşırı su kullanımını önlemeyi hedefliyor. Çalışmada çiftçilerin mevcut ekonomik gelirlerini azaltmayan, ancak havzanın toprak ve iklim yapısına uygun, az su tüketimine ve doğru sulamaya dayalı yeni bir tarımsal ürün deseni öneriliyor. Bu çalışmanın sonuçlarının, revizyon sürecinde olan Burdur Gölü Yönetim Planı’nda yer alacak su ve tarım planlamasına entegre edilerek, gölü besleyen akarsular ve yer altı sularına yönelik baskıların azaltılmasının sağlanması hedefleniyor.

Doğa Derneği ve Vaillant yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından gölde çekilmenin çok net gözlemlenebildiği Senir bölgesi gezildi.

Burdur Gölü etrafında yapılan tespitlerin ardından damla sulama ve yağmurlama sulama yapılan pilot alanlar gezilerek yerinde incelemeler yapıldı. Çiftçiler, yeni sistemlerin işleyişi ve sistemlerin ortaya çıkardığı olumlu etkiler konusunda bilgiler verdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir