Konakla Tesislerinde Tasarrufun Önemi

Otellerde su ve enerji tüketim yönetim birimi olmalıdır. Bu yönetim hangi birimde ne kadar tüketim yapıldığını raporlamalıdır.

Otellerin önemli harcama kalemlerinden biri su faturalarıdır. Oteller suyu en fazla tüketildiği tesislerdir. Suyu verimli olarak kullanarak hem daha hijyenik ve temiz ortamlar sağlanabilir hem de daha ekonomik işletme yapılabilir. Aktarılan bilgiler otellerde günlük temizlik ve diğer işlemler yapılırken suyun ve enerjinin (aydınlatma ve ısıtma enerjisi) nasıl verimli kullanılabileceği ile ilgilidir. Otellerde su ve enerji tüketim yönetim birimi olmalıdır. Bu yönetim hangi birimde ne kadar su tüketildiğini aylık olarak rapor etmelidir. Ayrıca hangi saatlerde su tüketildiği de tespit edilmelidir. Bu raporlar değerlendirmelidir. Su sayacı aylık olarak okunarak geleceğe dönük planlar yapmalıdır. İlgili birimlerin görüşleri de alınarak suyun verimli kullanımıyla ilgili alternatif senaryolar üretilmelidir. Amaç suyu tasarruf etmek değil otelleri daha temiz ve hijyenik yapmak için suyu verimli kullanmak olmalıdır. Yeryüzünde ancak % 0,3 oranında içilebilir su kaynağı olduğu unutulmamalıdır. İçme suyu arıtma tesisi işletme maliyeti 0,2-0,4 $/ton’dur. Musluklardan, duş başlıklarından v.s. den kullanılmaksızın akan suyun atık suya dönüştüğü unutulmamalıdır. Evsel bir atık su arıtma tesisi işletme maliyeti ise or talama 0,4- 0,6$/ton’dur. Su sisteminde kontrollü bakım, onarım ve yenileme işlemi yapılmalıdır. Yenileme işlemi yapılırken suyu verimli kullanan ekipmanlar kullanılmalıdır.

Ödenen Bedel Toplam Harcamanın Yüzde 15’i
Gelişmiş ülkelerde eskiden tüketilen su miktarı 250 litre/kişi iken son yıllarda verimli su tüketimi ile bu değer 125 litre/kişi düşmüştür. Bu gün İstanbul’da kişi başına su tüketimi 200 litre/kişidir. Gelişmiş Ülkeler içme suyu kaynaklarını su tüketimini azaltarak korumaktadırlar. Benzer şekilde atık su oluşumunu ve suların arıtma maliyetini azaltmaktadırlar. Önümüzdeki yüzyılın en önemli kaynağının içme suyu kaynakları ve onların korunması olduğu unutulmamalıdır. Gerçek su kullanımı ile hesaplanan su kullanımı mukayese edilmelidir. Otel odaları, koridorlar, giriş bölümleri, lokantalar ve barların temizliğini yapan kişilerin verimli su kullanımı konusunda mutlaka eğitilmeliler. Bu işleri yapan kişiler daima temiz elbise giymeliler ve işleri doğru ve hijyenik bir şekilde yapmalılar. Muslukları, duş başlıklarını ve tuvalet rezervuarını değiştiren veya tamir eden kişilerde çalışmalarını bilinçli şekilde yapmaları için eğitilmeliler. Çoğu otellerde su tüketimine ödenen bedel toplam masrafın % 15’ni oluşturmaktadır.

Başlıca Tasarruf Seçenekleri
Otel odalarında pille çalışan saat gibi aletler yerine elektrikle çalışan aletler kullanılmalıdır. Otellerde kullanılmış fakat tamamen yıpranmamış yatak, yorgan, battaniye gibi yatak odası eşyaları çöpe atılmaksızın temizlendikten sonra gönüllü vakıflar marifetiyle ihtiyaç sahibi kişilere dağılmalıdır. Böylece kullanılmış malzemeler daha uzun süre kullanılarak doğal kaynaklar korunmuş ve çevre kirliliği azaltılmış olur. Kullanılmış arızalı olmayan TV, buzdolabı, koltuk, sandalye v.b. gibi aletler yine gönüllü kuruluşlar marifetiyle ihtiyaç sahiplerine verilebilir. Arızalı olan kullanılmış aletler ise tamir edildikten sonra ihtiyaç sahiplerine verilebilir. Otellerde yemek fazlalıklarını çöpe atma yerine hijyenik şartlarda ayrı ayrı kaplarda toplayarak günlük olarak gönüllü vakıflar marifeti ile ihtiyaç sahibi insanlara (rahatsız ve incitmeden) dağıtılabilir. Otellerimiz temizlik malzemelerini büyük boyutlu tekrar kullanılabilir kovalarda satın alarak kovaları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtarak hem katı atık miktarını minimize edebililer hem de ihtiyaç sahibi kişilere katkıda bulunabilirler. Otellerde fazla km. yapan araçların mutlaka az ve temiz yakıt tüketen modeller olmasına özen gösterilmelidir. Araçların alış maliyeti yanında işletme maliyetleri mutlaka hesaplanmalıdır. Özellikle oteller 6-7 litre benzine eşdeğer LPG veya CNG yakıtları kullanan araçlar satın almalıdırlar. Böylece işletme maliyetinin yanında şehrin hava kirliğinin azaltılması konusunda katkıda bulunulabilir. Araçların yedek parça maliyetlerine ikinci planda dikkat edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir