Migros Son Çeyreğe Çift Haneli Büyüme ile Girdi

İlk 9 ayda yüzde 10 kar ve yüzde 14 ciro artışı elde eden Migros Grubu, yılsonuna kadar 100 olan yeni mağaza açma hedefini de 150 olarak revize etti.

Türkiye’de modern perakendenin öncü kuruluşu Migros, 2012 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ciroda % 14, faaliyet karında % 10 artış sağladı. Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alması hedefi çerçevesinde perakendenin 400-500 milyar dolarlık hacme erişirken, istihdam ve toplam ekonomiyi de daha üst sıralara çekeceğini vurguladı. Tort, “Ülkemizin 2023 ana hedefleri perakendede de bir vizyon gerektiriyor. Bu vizyona erişimin yolu kayıtlı alışverişin boyutunu büyütmekle olur, bildiğimiz tüm ezberleri bozmamız gerekir. Perakende artan kişi başı milli gelir ve oluşturduğu değer zinciri ile üretim ve bağlı sektörleri dönüştürebilecek güce sahip. Açılan her mağaza Türkiye’nin her bölgesinde üretilen malların yürüyen banta konması demektir. Biz Migros olarak sorumluluğumuzu biliyoruz, bu vizyonun gereklerini yerine getireceğiz. Temel ve taze gıdalarda Türkiye’nin en iddialı fiyatları ile hem Migros’un hanelere erişimi,  hem hanelerin ürünlere erişimi arttı. Bu ürünlerin tonaj olarak satışı üç misline çıktı. Temalı alışverişle, normalde bayram dönemleriyle sınırladığımız yüksek alışveriş dönemini yıla yaydık. Alışveriş için yeni sebepler bulduk. Bunun karşılığında da iki ilave bayram kadar talep oluşturduk. Müşteri yeni talep oluşturdukça bundan başta üretim olmak üzere tüm değer zinciri etkileniyor, bu etkilenme ekonominin büyümesine yardımcı oluyor” dedi.

2012 HEDEFLERİNİN ÜZERİNDE BÜYÜME

Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, İstanbul’da düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında Migros Grubu’nun iş sonuçları ve hedeflerinin yanı sıra perakende sektöründeki gelecek vizyonlarını da paylaştı.

Migros Grubu, 2011 sonunda Migros, Tansaş, 5M ve Macrocenter markaları ile zengin çeşit ve çarpıcı fiyatlarla tüm Türkiye’de müşterilerine yakınlaşacağını belirtmişti. 2012 sonuçları ile birlikte, Migros Grubu’nun 2008-2012 dönemini kapsayan 4 yıllık süreçte süpermarket odağı ile cirosunu toplamda % 50 artırmış olacağını söyleyen Özgür Tort, 2012’nin ilk 9 aylık sonuçlarına göre çift haneli büyüme trendinin devam ettiğini belirtti. Özgür Tort, “Eylül sonu itibariyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre ciromuzu % 14, faaliyet karımızı ise % 10 artırmayı başardık. 2012 başında, Şok’un cirosunun, süpermarkete odaklanarak büyümeyle yerine konmasını hedeflemiştik. İlk 9 aydaki sonuçlar daha önce açıkladığımız 2012 sonu 6,4 milyar TL’lik ciro hedefini rahatlıkla aşacağımızı ortaya koyuyor” dedi. Tort, perakendede sağlıklı büyüme ve sürdürülebilirlik açısından ciro artışı kadar karlılığın da önem taşıdığını belirterek, “Her iki alanda çift haneli büyümek bizim için çok önemli” dedi.

YENİ HEDEF 150 MAĞAZA

Migros Ticaret A.Ş’nin bugün itibariyle Türkiye’nin 69 ilinde ve yurtdışında toplam 883 noktada tüketiciye ulaştığını ifade eden Özgür Tort, “Biz en zor kriz dönemlerinde dahi daima gaza bastık ve yaygınlığımızı artırmak için yeni lokasyonlar oluşturarak, yatırıma devam ettik. İlk 9 ayın sonunda, yıl sonu hedefimiz olan 100 ilave mağaza hedefine ulaştık. Bu nedenle yıl sonu hedefimizi revize ederek 150’ye çıkardık” dedi. 2012’de yaptıkları yatırım tutarının 170 milyon TL’yi bulacağını açıklayan Özgür Tort, ekonominin çarklarının üretim, ticaret, istihdam ve gelirde kazanmak üzere döndüğünü, bunun kayıtlı olması halinde devletin de kazandığını söyledi. Özgür Tort, “Migros olarak daima hem müşterimize hem de Migros yapısına değer katmaya odaklandık. Bunu da büyüyerek, yaygınlaşarak gerçekleştirebiliriz. Yıl sonunda toplam mağaza sayımızı 890’a çıkarmayı bekliyoruz. 2013’te ise 1000 mağaza sayısını aşmayı hedefliyoruz” dedi. Bugünkü ekonomik kurguda alışverişin kısıtlılıklar değil, çoklu seçenekler üzerinden geliştiğini söyleyen Özgür Tort; “Biz tüketicinin seçme hakkına inanarak, seçenekleri çoğaltarak ve yakınına getirerek erişimi artırdık ” dedi.

“Migros’ta bulunan ürünlerin 5’te biri taklit edilemez… Bize özgü Sadece Migros’ta ürünler, taze gıdalar fark alanlarımız. Yoğurt, toz şeker, un, yağ gibi temel gıdalarda Türkiye’nin en ucuzuyuz, Migros bu ucuz fiyatlarla hanelerin de arza erişimini artırdı, tonaj artışı üç misli oldu. En mütevazı gelir gruplarında cüzdan payında önemli yükseliş var. Yılda 250 milyon müşterimize hizmet veriyoruz.”

 

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ İLK 10’DA YER ALMAK
Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılı olan 2023’te belirlenen hedefler arasında Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesinin yer aldığını hatırlatan Özgür Tort, şöyle devam etti: “2023’te 10 büyük ekonomi arasına girme hedefi çerçevesinde kişi başına düşen gelirin 25 bin dolar olması öngörülüyor. Bu hedefle 2023’te tahmini olarak 80 milyon nüfusla birlikte 2 trilyon doları bulan bir GSMH büyüklüğünden söz edebileceğiz. Bugün Türkiye’de 74 milyon nüfusla, 10.400 dolar kişi başı milli gelirle perakende pazarının 200 milyar dolar olduğunu biliyoruz. Buradan milli gelirin % 25’inin perakendeye döndüğünü anlıyoruz. Kişi başına gelirin 35-40 bin olduğu Avrupa’da milli gelirin en az beşte biri perakende harcamalarına gidiyor. 80 milyon nüfusla 2023 yılında arzu edilen hedefe ulaşıldığında, perakendeye dönüşün % 22 olması öngörülebilir. Bu durumda Türkiye perakende pazarı 400-500 milyar dolar arasında müthiş bir büyüklüğe ulaşabilecektir. Buradaki kritik soru bunu nasıl başaracağımızdır… İşte bu noktada ekonomide lokomotif etkisi meydana getirilen perakende vizyonunun önemini düşünmeliyiz. Türkiye dünya perakende sıralamasında 14’üncülüğü ile, GSMH bakımından ülke sıralamasının birkaç basamak önünde gidiyor. Perakende artan milli geliri oluşturduğu değer zinciri ile üretime, ticaret yoluyla mal ve hizmetlere erişime ve bunlara paralel olarak lojistik, finans, teknoloji gibi alanlara geri dönüştürüyor. Böylece bu döngü yeni istihdam ve gelir sağlıyor. Bu nedenle lokomotif ve kritik önemde…” Bu çerçeveden bakıldığında perakendenin 2023 hedefleri için önemli bir lokomotif görev üstleneceğini söyleyen Tort, ”Migros olarak 2023 hedeflerine en büyük katkıyı yapmak için; hem yaygınlaşma hem de yeniliklerimizle modern perakendeye değer katarak talep oluşturma noktasında öncü rolümüzün tüm gereklerini yerine getireceğiz. Bu büyümenin çeşitli korumacı yaklaşımlarla sınırlandırılmaması, tam aksine her perakende temsilcisinin ister modern kanalda ister geleneksel kanalda olsun bu büyümeyi meydana getirerek, kendi büyüme politikasını oluşturması gerekiyor. Dünya sıralamasında üst liglere çıkmak, ancak altyapının ve dağıtım kanallarının geliştirilmesi, kayıtlı ekonominin büyütülmesi ile mümkün ” dedi.

Özgür Tort, perakende sektöründeki gelişimin ekonominin geneline olan etkisi hakkındaki değerlendirmesini şöyle sürdürdü: ‘’Unutmayın açılan her mağaza Türkiye’nin her bölgesinde üretilen malların yürüyen banta konması demektir. Bu bantlardan geçen ürünler milyonlar bazında mağazalarda sahiplerini bulur, hanelerin ürünlere erişimini artırır, böylelikle yeniden büyüyen üretime imkan verir. Bu zincirden pek çok sektör olumlu etkilenir. Ama en önemlisi istihdam üzerinde oluşan pozitif etkidir. İstihdam edilen insan faktörü gelire dönüşür. Biz direkt 18 bin 500 kişilik istihdam oluşturuyoruz, indirekt olarak ise daha geniş bir halkada istihdama katkımız var. Her şeyin kayıtlı olduğu, oluşturulan gelirin ve değerin devlete de kaynak oluşturduğu bu yapının geliştirilmesi ekonominin bütününe etki edecek önemdedir.’’

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir