“Yenilenecek otellere teşvik desteği ve vergisel kolaylık sağlanmalı”

Yenilemeyi aynı zamanda yenilenme ve tazelenme, geçmişi gözden geçirme gereği olarak ele alınması gereken çok yönlü bir yatırım ve turizm işletmelerinde yaşam döngüsü faaliyeti olarak değerlendiriyorum. Turizm işletmelerinin yapı, hizmet ve teknoloji olarak yenilenmesi ülke algısına sağlayacağı katkılarla tanıtım açısından da olumlu etkiler oluşturacaktır. Bu bağlamda genel olarak 5 yıllık dönemlerde ve en çok 10 yıl içeresinde yapılması mutat olan yenileme yatırımlarının teknoloji ve hizmet açısından daha sık olarak yapılması düşünülmelidir. Teknolojinin çalışanlar, yönetim, maliyet ve müşteriler açısından sağlayacağı katkılar fiziki düzenlemelerin ötesinde etkiler yaratmaktadır. Söz gelimi yeni bir anlayış olan sanat otelleri, katlara ekledikleri tablolar ve renkler nedeniyle farklı izlenimler bu kapsamda gelişmektedir. Yapıldıkları dönemde Akdeniz Bölgesi’nin en yeni ve modern tesisleri olarak kabul edilen sahil ve şehir işletmelerimizin bu algısının devamı açısından teşviklerle desteklenmesi, yıllık amortismanlar dışında ayrılacak paylara da vergisel kolaylıklar sağlanması yerinde olacaktır. Turizm piyasamızı oluşturan endüstri 4. 0 gelişmelerinden etkilenen toplumlar ve kişilerin beklentileri de bu yönde gelişmekte olduğundan, AR-GE faaliyetleri de sektör ve işletmeler bazında yenilenmeye yol açan etkileri nedeniyle özel olarak desteklenmeli ve ayrıca yenileme (renovasyon), yenileşme (inovasyon) giden yolu açan faaliyetler olarak değerlendirilmelidir.
Yenileme yatırımlarında ve hizmetlerde turizmin doğa dostu bir faaliyet olarak sürdürülmesi için dünya çapında oluşan anlayışın ülkemizde de var olduğunu gösterecek izlere de yer verilmelidir.

#otel, #tesvik, #vergisel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir