Konaklamadaki Tercih Sıralamaları Değişiyor mu?

Konaklama sektöründe bazı tesisler kolay alıcı bulurlarken, bazı tesislerin pazarlama sıkıntıları olduğu biliniyor. Başka bir anlatımla, bazı tesislere çok ilgi gösterilirken, bazı tesisler ilgi eksikliğinden şikayetçi. 

Bu farklılığı bazı tesislerde tesislerin sahip olduğu niteliklere bağlamak mümkün iken, bazı tesislerde ise yönetim ekibinin gösterdiği performansa bağlamak mümkün. Tesisler ve yönetimler arasında var olan bu farklılıklar, bu gün için de, yarın için de daima var olacaktır. Bu farklılıklar rekabet koşullarını
doğal olarak tetiklemektedir. İletişim ve bilişim olanaklarının çok yaygın olarak kullanıldığı, içinde bulunduğumuz çağda, konukların tesisler arasındaki
farklılıkları araştırmaları, edindikleri bilgi ve izlenimlere göre, konaklayacakları tesisi seçim işlemi artık çok kolaylaşmıştır. Bireysel deneyim ve gözlemlerime göre, konukların tercihlerini yönlendiren etkenler, öncelik sıralarına göre, yedi başlık altında toplanıyor. Bu yedi etken şunlardır:

Tesisin Bulunduğu Ülke veya Yörenin İstikrar ve
Güvenliliği
Konukların ilk dikkat ettikleri etken, gidecekleri yörenin istikrar ve güvenlik sorununun olmamasıdır. Turistlerin gitmeyi düşündükleri yöre ne kadar güzel, ne kadar lüks ortam ve ne kadar ekonomik olursa olsun, istikrar ve güvenin
bulunmadığı yöreye tatil yapmaya gitmeyi düşünmez.

Pazarlamada Fiyatı Etkeni
Konukların tercihinde ikinci büyük etken fiyat faktörüdür. Her konuğun bir tatil bütçesi bulunmaktadır. Konuklar geceleyecekleri maksimum gün sayısına bağlı olarak, ceplerinden çıkabilecek maksimum gideri düşünerekten tatil yapacakları tesisi veya paket programları belirlemektedirler.

Sunulan Hizmetin Kapsamı Etkeni
Konuklar, tatil bütçelerine uygun fiyat aralığında bulunan tesisleri belirledikten sonra, bu bütçe ile tesislerden alabilecekleri maksimum hizmet ayrıntılarını gözden geçirmektedirler.

Tesisin ve Sunulan Hizmetin Kalitesi Etkeni
Konuklar, kalabilecekleri muhtemel tesisleri ve alacakları hizmet detaylarını bir tarafa not aldıktan sonra, kalabilecekleri tesislerin niteliklerini ve alabilecekleri hizmetin kalitesini gözden geçirmektedir.

Tesisin Mevkii Etkeni
Konuklar seçim yapacakları tesislerin kent merkezlerine olan yakınlığına, çevrenin kültürel etkinlik olanaklarına, doğal manzara olanaklarına, alışveriş olanaklarına, eğlence merkezlerine olan mesafe, kullanacağı deniz ve kumun standartlarına büyük ilgi duymaktadır.

İklim Etkeni
Konuklar, konaklayacakları bölgenin iklim şartlarının sağlıkları veya tatilleri için en uygun bölge olup olmadığını araştırmaktadırlar. (Bu etken; kent otelleri, resort oteller, termal oteller ve kültür turizmi yapan otellere göre bazı farklılıklar ve ayrıcalıklar taşımaktadır.)

Marka Etkeni
Konuklar, yukarıda sıraladığım altı etkeni belirledikten sonra, tercih sıralamaları arasında bulunan markalaşmış olan tesiste karar kılıyor. Yok, aralarında marka isim yok ise, kendilerini en güvencede hissedebilecekleri tesiste karar veriyor. Konaklama sektöründe başarılı pazarlamanın sırrı, yukarıda sıraladığım konukların yedi tercih önceliğini, konuklara doğru olarak sunmakla paraleldir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir