GTD, Pandemi Sonrası Gastronomi ve Restoranlar Araştırma Raporu’nu yayınladı

Haber: Hatice Ünal Bilen

Gastronomi Turizmi Derneği ve Xsights Araştırma’nın Pandemi Sonrası Gastronomi ve Restoranlar Araştırma Raporu’na göre, restoran sektörü için normale dönüş eylül ayı itibariyle gerçekleşecek. Hijyen sertifikası restoran tercihinde %88 etkili olurken, müşteriler için en etkili Covid-19 önlemi, tuvaletlerin sterilizasyonu!..

Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), Pandemi Sonrası Gastronomi ve Restoranlar Araştırma Raporu’nu yayınladı. Pandemi salgınının gastronomi ve restoranlar üzerindeki etkisini araştırmak ve tüketicinin değişen tüketici davranışlarını öngörmek amacıyla hazırlanan raporda, restoran sektörü için normale dönüşün eylül ayında gerçekleşeceği belirtilerek, müşterilerin %87’sinin hijyen sertifikasının restoran seçimlerinde etkili olacağı vurgulandı. Xsight Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 17-22 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki veriler doğrultusunda hazırlanan ve toplamda IBBS seviyesindeki coğrafi dağılıma göre temsili olarak toplam 600 kişinin katılımıyla yapılan araştırma kapsamındaki analizler %95 güven düzeyinde anlamlılık testine tabi tutularak oluşturuldu.

‘Restoranlarda en çok ne yemeyi özledik?’, ‘Restoranlara ne zaman eski sıklıkta (COVID-19 öncesi) geri döneceğiz?’, ‘Restoranlarda alınan önlemlerin bilinirliği’, ‘Restoranlarda alınan önlemlerin etkinlik algısı’, ‘Hijyen sertifikası restoran seçiminde etkili mi?’ sorularına cevaben hazırlanan raporda yer alan bulgulardan çıkan sonuçlar şöyle:

En çok pide yemeyi özledik

Rapora göre tüketiciler restoranlarda en çok pide (%28), kebap (%25) ve döner (%22) yemeği özlediklerini ifade ederken, araştırma sonuçlarından restoranlara en çabuk Akdeniz Bölgesi’nde yaşayanların geri döneceği belirtiliyor. İstanbul’da yaşayanlar restoranları COVID-19 öncesi sıklıkla ziyaret etmek için 83 gün bekleyeceklerini ifade ederken, İzmir’de yaşayanlar 66, Ankara’da yaşayanlar ise 100 gün beklemeyi planlıyor.

Restoranlar eylül itibariyle normalleşecek

Raporda tüketicilerin restoranlara COVID-19 öncesi geri dönmek için ortalama 105 gün bekleyecekleri ifade ediliyor. Araştırma sonuçlarından restoranlara en çabuk Akdeniz Bölgesi’nde yaşayanların geri döneceği ortaya çıkıyor. İstanbul’da yaşayanlar restoranları COVID-19 öncesi sıklıkla ziyaret etmek için 83 gün bekleyeceklerini ifade ederken, İzmir’de yaşayanlar 66, Ankara’da yaşayanlar ise 100 gün beklemeyi planlıyor. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre restoran sektörü için normale dönüş eylül ayında gerçekleşecek.

Müşteri, restoran önlemlerinin ortalama 8’ini biliyor

Restoran müşterilerinin yarısından fazlası salonların, %50 kapasiteyle çalışmaları gerektiğini, %48’i termal kamera ve ateşölçer bulundurma zorunluluğunu, %44’ü oturma mesafesi önlemini ve mutfak personeli için alınan önlemleri, %42’si müşterilerin maske, siper ve eldiven ile karşılanması gerektiğini, %38’i hijyen paspası zorunluluğunu biliyor. Araştırmada restoran müşterisinin restoranların alması gereken önlemlerden ortalama 8 tanesini bildiği  vurgulanıyor.

Müşteriler için en etkili önlem, tuvaletlerin sterilizasyonu

Raporda, restoran müşterilerinin %91’i tuvaletlerin sterilizasyonunun, %88’i misafirlerin ateşinin ölçülmesinin, %86’sı mutfak personelinin bone, maske, önlük ve galoş kullanmasının en etkili önlemler arasında olduğu belirtiliyor.

Hijyen sertifikası restoran tercihinde %88 etkili

Pandemi Sonrası Gastronomi ve Restoranlar Araştırma Raporu kapsamında ayrıca restoran müşterilerinin %87’sinin hijyen sertifikasının, restoran seçimlerinde etkili olacağı ifade ediliyor. Restoranın, hijyen sertifikasının olması müşteriler nezdinde, %35 sağlıklı, %28 güvenilir, %9 kaliteli ürünler sunan bir işletme olduğu algısı oluşturuyor.

#gastronomiturizmiderneği #gtd #pandemisonrasıgastronomiverestoranlararaştırmaraporu #xsightaraştırmavedanışmanlık #gastronomiaraştırmaraporu #gastronomiturizmi #gürkanboztepe

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir