Ali Bilir, 1618 Sayılı Yasa Değişikliği kararını böyle değerlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 1618 Sayılı Yasa’nın Değiştirilmesine yönelik yaptığı açıklamanın ardından bir basın açıklaması da TÜRSAB 25. Dönem Başkan Adayı ve Acentalar Kazanacak Platformu Kurucusu Ali Bilir’den geldi. Yasa’yla acentacılığın daha itibarlı bir meslek olacağına inancının tam olduğunu ifade eden Bilir, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’yı acentaların sorunlarına çözüm olamamakla eleştirdi, Bakan Ersoy’a da tam destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.


Ali Bilir basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 “Turizm Basınının Saygıdeğer Temsilcisi

“Bildiğiniz üzere 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25. Dönem Başkan Adayı olarak “Acentalar Kazanacak” mottosuyla seçime girmiş, Türkiye genelinde mevcut yönetime itirazı olan binlerce seyahat acentası meslektaşımızın sesi olmuş, kısa süre içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda da büyük destek görmüştük.

Aradan bir yıl geçmesine rağmen TÜRSAB’ın mevcut başkanı ve yönetimi göstermelik işler dışında binlerce acentamızın hiçbir sorununa eğilmemişken zor zamanlarında da yanında olmamıştır. Yani henüz atılmış bir adım yoktur.

6 Şubat 2023 tarihi depreminde 11 ilimizde bulunan acentalarımız için somut adımlar atılmamıştır. Acentalarımız halen üye aidatları, turizm vergileri ile baş başadır. TÜRSAB sadece aidat alınmaması için Cumhurbaşkanlığı’na yazı yazdık söylemi ile konuyu geçiştirmektedir. Konu böyle iken, diğer taraftan; TÜRSAB üyesinin sırtından geçinme gayretini sürdürmekte, lüks ve konfor alanını korumak için her ay yüzlerce acenta kuruluşu gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Bizler gerek seçim süreci öncesi gerekse seçim sürecinde 1618 Sayılı Yasa’nın mesleğimizin günün şartlarına göre yeterli olmadığını, mutlaka değişmesi ve düzenlenmesi gerektiğini dile getirdik.

DEĞİŞİM KARARI, MESLEĞİMİZ VE SEKTÖRÜMÜZ İÇİN MEMNUNİYET VERİCİDİR

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un yapmış olduğu bir toplantıda 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu’nun değiştirilme çalışmalarının yapıldığına dair açıklama yapmış olması mesleğimiz ve sektörümüz için memnuniyet verici olduğunu belirtmek istiyorum.

8 Kasım 2022 tarihinde Sayın Bakanımızı ziyarette bulunmuş ve sektörümüzün acil çözülmesi gereken sorunlarını dile getirmiştik. Bu sorunların acentalarımızın önünde bir engel teşkil ettiğini vurgulamış, yasa değişikliği ve yönetmeliklerle bu konulara çözüm getirilmesi ve düzenlemeler yapılmasını iletmiştik.

Sayın Bakanımıza yapmış olduğumuz talepte;

 • Acentalarımızın faaliyette olmayan şubelerinin merkezden bağımsız olarak devredilebilmesi,
 • Şube adreslerinin, istenildiğinde merkez adresinde gösterilmesinin sağlanması,
 • Herhangi bir koşul istenmeksizin acentalarımız paylaşımlı ofiste faaliyetlerini sürdürebilmeleri,
 • Üye aidatlarının yüksekliği ve mutlaka düşürülmesi,
 • Hava yolları, uçak bileti ve servis ücretlerinin yasal bir zemine bağlanması,
 • Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda Bakanlığımızın ve TGA’nın acentalarımıza stant desteği sağlaması,
 • Acenta sahipleri veya yöneticilerine verilen TÜRSAB kimlik kartlarının DÖSİM sistemi ile entegre edilmesi ve üyelerimizin müze ve ören yerlerine direkt geçişlerinin sağlanması,
 • Tur operatörleri ile ilgili teminat veya sigorta sisteminin devreye alınması,
 • Seyahat acentacılığı mesleğinde belirli bir süre faaliyet gösteren incoming-outgoing / hac-umre yapan acenta sahiplerimiz için yeşil pasaport verilmesi için düzenleme yapılması,
 • Hac acentalarımızın Diyanet İşleri Başkanlığı’na sunmuş oldukları teminat mektuplarının iade süreçlerinin kısaltılması,
 • Hac-umre seyahatlerinde uygulanan aşı kartı ücretlerinin kaldırılmasının sağlanması,
 • Acentalarımızın kendi öz mal araçlarıyla tur ve transfer yapabilmesine olanak sağlanması,
 • Acentalarımızın satın aldığı 8+1 araçları için herhangi bir proje/tadilat yapmadan D1/D2 belgelerine kaydının yapılabilmesi ve kullanabilmelerine olanak sağlanması,
 • Turizm taşımacılığı yapan araçların Şehir İçi Güzergâh Belgesi’ne gerek kalmaksızın tüm şehirlerimizde dolaşabilmesinin sağlanması,
 • Kültür turlarında ve transferlerde kullanılan Plastik Plaka sisteminden vazgeçilerek, dijital plaka uygulamasına geçilmesi ve Dijital Plaka sisteminin Ulaştırma Bakanlığı’nın UETS sistemi ile entegresinin sağlanması,

Konuları ile birlikte daha birçok konuyu dile getirmiş ve Sayın Bakanımız da bu doğrultuda, birçok konuda aynı fikirde olduğunu, bu konuların şimdiye kadar çözülmemiş olmasının sebebinin ise TÜRSAB’ın meselelerin çözümü konusunda Bakanlığın ilgili organlarıyla bir araya gelip çözüm aramaya yönelik hiçbir yaklaşım göstermediği sonucuna varılmıştı.

İşte bu günlerde tekrar 1618 Sayılı Yasanın değişiminin gündeme gelmiş olması sevindiricidir.

Sayın Bakan’ın turizm ve seyahat acentacılığı mesleğinin tüm evrelerine hâkim, mesleğin içerisinden biri olduğu için yeni yasanın, turizmin geneli içerisinde kapsayıcı ve seyahat acentalığının günün koşullarına göre yapılabilmesine olanak sağlayacak bir yasa olacağına,

Ayrıca; Yasa’yla birlikte TÜRSAB’ın acentalarımızın sırtında bir yük olarak kalmasının, acentaların cebindeki veya henüz cebine girmemiş parayla geçinen bir yapıdan çıkartılarak, acentasının yanında olan bir birliğe dönüştürülmesi de beklentilerimiz arasındadır.

YENİ YASAYLA ACENTACILIĞIN DAHA İTİBARLI BİR MESLEK OLACAĞINA İNANCIM TAM

Kısa süre içerisinde meclise geleceğini ümit ettiğimiz 1618 Sayılı Yasa’da bu konulara çözüm getirileceğine ve bununla birlikte seyahat acentacılığı mesleğinin daha itibarlı bir meslek olacağına inancım tamdır.

Eğer 1618 Sayılı Yasa değişikliği acentalarımızın temel sorunlarının çözümüne uygun bir şekilde çıkmazsa bunun sorumlusunun mevcut TÜRSAB Başkanı olduğunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü, uzun yıllardan beri meşgul ettiği TÜRSAB Başkanlık koltuğunda her yıl bir sorunu çözmüş olsaydı bu camia bugün sorun konuşmuyor olurdu. Mevcut başkan ülke siyasetini birliğimizin merkezine oturtmuş, kendi siyasi hedefleri uğruna camianın sorunlarını yok saymış yeni yasa çıkacak söylemleriyle zaman geçirmiştir. Ve hiçbir zaman bahsettiği bu yasa taslağını açık bir şekilde üyesiyle paylaşmamıştır. TÜRSAB Başkanı’nın çözüm mercilerindeki yetkililerle girmiş olduğu kavga ve inatlaşma yüzünden kolayca çözümlenecek olan konular ise kronikleşmiş ve çözümsüz bir hal almıştır.

Bugüne kadar yola çıktığım ekip arkadaşlarımla birlikte, hedefimiz daima uzlaşı içerisinde sorunları çözmek olmuştur. Bundan sonra da öyle devam edecektir.

1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu’nun seyahat acentacılığı mesleğinin günümüz koşullarına uygun olarak değiştirilme çalışmalarına katkı sunmak amacıyla meslektaşlarımızla görev almaya hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.”

#alibilir #1618sayılıseyahatacentalarıkanunu #kültürveturizmbakanı #mehmetnuriersoy #acenta #yasa #turizm #acentalarkazanacakplatformu

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir