Otellerde sürdürülebilirlik için teknoloji: Geleceğin yeşil konaklaması

Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal

Doğal kaynakların sınırlı oluşu ve iklim değişikliğinin ortaya koyduğu tablo, sürdürülebilirlik konusunun acil olarak bireyden topluma herkes tarafından benimsenmesi ve aksiyona geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Dünyadaki karbon ayak izinin %8-10’unu oluşturan turizm sektörüne bu noktada önemli görevler düşüyor. Özellikle sektörün en büyük paydaşı olan otellerin enerji tasarrufu, atık yönetimi ve yerel olanakların daha fazla ekonomiye kazandırılması gibi konularda inovatif çözümleri hayata geçirmesi, sürdürülebilir turizm hedeflerine ulaşılmasında kritik rol oynayabileceklerini gösteriyor.


Nereden başlamalı?

Otelde karbon emisyonu oluşturan departmanların belirlenmesi, her iş sürecinin neden olduğu karbon emisyonunun hesaplanması ve analiz edilmesi gerekiyor. Karbon emisyonunun hesaplanması için “Otel Karbon Emisyonu Ölçümlendirme Girişimi (HCMI)” gibi ücretsiz uygulamalardan faydalanılabilir veya ISO 14064-18 standardına göre belgelendirme yoluna gidilebilir. Böylece konuk ve oda başına veya metrekare büyüklüğüne göre hedeflenen karbon ayak izi ve enerji tüketim rakamları takip edilip iyileştirilebilir.

Yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilerek toplam enerji tüketimindeki bu kaynakların daha büyük paya sahip olması amaçlanabilir. Isıtma soğutma sistemlerinin ön büro yönetim yazılımlarıyla entegre çalışması sayesinde, misafirin odaya girişinden hemen önce ısıtma soğutma işlemleri başlatılıp, odadan ayrıldıklarında sistem tarafından otomatik kapatılması sağlanabilir.

Havuz, bahçe ve temizlik kimyasalları, buklet ürünler, gıda ve atık gıda yönetimi, tekstil atıkları, gri su ve pis suyun yeniden kazanımı başlıklarının hedef ve süreç odaklı takibi yapılabilir, Green Key vb. oteller için hazırlanmış sertifikasyonların yol göstericiliğinden faydalanılabilir.

Teknoloji ne fayda sağlıyor?

Sürdürülebilirlik, sadece doğayı korumaktan ibaret değil, rekabet avantajı olan verimli işletmeler yaratmak için de çok önemli. Bu noktada da teknoloji ve özellikle de yapay zeka devreye giriyor. Karbon ayak izi oluşturan çoklu parametrelerin belirlenmesi, bu parametreler arası ilişkilerin tanımlanması ve anomalilerin tespit edilmesi, parametre departman arası ilişkilerin modellenmesi yoluyla verinin anlamlandırılması sağlanıyor. Oluşan büyük veri analiz edilerek geleceğe yönelik tüketimin tahmin edilmesi ve optimize edilmesi mümkün olabiliyor. Böylece oteller öngörülen tüketime göre ve çevreye duyarlı satın alma yapabiliyor. Sonuç: daha az tüketim ve daha az atık oluyor.

Atık tekstil, atık gıda, atık su yönetiminde verimliliğin artışı için atık miktarlarının sınıflandırılması ve geri dönüşüm süreçleri yazılımdan takip edilebiliyor. Dijital sensörler, akıllı çöp kovaları, elektrikli araç şarj istasyonları giderek daha yaygın kullanılacak teknolojiler olarak hayatımızda yerini alıyor.

Her işin başında farkındalık geliyor

Booking.com tarafından 2022’de yayınlanan sürdürülebilirlik raporuna göre, seyahat edenlerin büyük çoğunluğu sürdürülebilir turizm dendiğinde ya lüksten feragat edileceğini veya daha az cazip bir destinasyonun ziyaret edilmek zorunda kalınacağını düşünüyor. Buna rağmen sürdürülebilir seyahat seçeneklerine ait bilgilerin daha ulaşılır olması halinde seyahat edenlerin %54’ü bu seçenekleri tercih edeceğini söylüyor. Özetle, turizm sektörünün tüm paydaşlarına farkındalığın artırılması ve misafirin bilinçlendirilmesi konusunda görev düşüyor.

#otel #teknoloji #sürdürülebilirlik #nilüferdurukal #talyabilişim #turizm #konaklama #seyahat #sürdürülebilirlikraporu #bookingcom

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir